Recherche

Vous cherchez un filtre, un accessoire, une application ?

E-Catalog

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Recherche sur HIFI-FILTER.COM :

Choisissez votre langue

Conditions générales de ventes - HIFI FILTER ROM

PARTILE CONTRACTANTE :
Conform datelor de identificare de pe factura fiscala. Cand intre parti a fost  incheiat un alt contract care contine clauze specifice, are prioritate acel contract.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Clauzele prezentului contract se aplica pentru vanzarea-cumpararea produselor comercializate de catre SC HIFI FILTER ROM SRL, specificate in factura fiscala.
CALITATEA PRODUSELOR
Cumparatorul a luat la cunostinta de specificatiile si standardele tehnice ale produselor inainte de primirea marfii.
Prin semnarea documentelor transportorului, Cumparatorul accepta bunurile ca si si conforme calitativ, namaiavand nicio pretentie referitoare la acestea, cu exceptia punctului 7 de mai jos.
Termenul de garantie pentru produse este de 06 luni de la data livrarii.
Garantia este aplicabila viciilor ascunse, exceptind  situatiile in care ele nu sunt depozitate corespunzator inainte de utilizare. Cumparatorul are la dispozitie 7 (sapte)  zile lucratoare de la constatarea viciilor ascunse pentru a le reclama.
Prin depozitare corespunzatoare se intelege depozitare in loc racoros si uscat, fara a se aseza piesele de schimb una peste cealalta si fara a se scoate din ambalajul original (acolo unde este cazul).
Se face precizarea ca produsele comercializate intre parti sunt filtre, implicit durata de functionare a acestora depinde de gradul de impuritati al fluidului filtrat.
LIVRAREA SI RECEPTIA PRODUSELOR
Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la punctul de lucru al Vanzatorului sau al Cumparatorului, in functie de modalitatea de expeditie a marfii.
Semnarea documentelor de livrarea a transportorului reprezinta confirmarea primirii marfurilor prevazute in factura fiscala, Vanzatorul fiind eliberat de orice raspundere. Lipsa obiectiilor Cumparatorului la livrare, cu privire la cantitatea marfurilor, reprezinta acceptarea produselor primite si facturate ca fiind conforme cantitativ cu cele comandate. In cazul in care la livrare se constata ca nu toate produsele mentionate pe factura fiscala sunt livrate, Cumparatorul va achita partial factura cumparand doar produsele livrate, iar pentru diferenta Vanzatorul ii va trimite factura fiscala de stornare. In cazul in care se constata lipsa unor produse la receptie se va anunta imediat in scris Furnizorul si se va face specificatia lipsurilor pe documentele de transport.
In cazul bunurilor deteriorate, a deficientelor calitative, vanzatorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare in cel mai scurt timp, doar in cazul in care acestea sunt insotite de ambalajul original, fara a prezenta  urme sau interventie mecanica asupra acestora (spargeri, indoiri, zdrobiri sau cadere. Cumparatorul are la dispozitie  4 (patru) zile lucratoare  de la data receptiei pentru a instiita in scris  vanzatorul, socotit  termen de decadere inauntrul caruia poate solicita inlocuirea bunurilor necorespunzatoare.
Vanzatorul nu are obligatia de a inlocui bunurile identificate sau/si comandate gresit de cumparator.
PRETURI, MODALITATI DE PLATA, DREPT DE PROPRIETATE
Preturile produselor sunt cele indicate pe factura si sunt exprimate in RON/EUR. Prin primirea marfii, Cumparatorul si-a dat acordul fara obiectii asupra pretului si conditiilor de plata. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a schimba preturile si tarifele fara preaviz.
Comanda CUMPARATORULUI va contine obligatoriu codurile filtrelor solicitate si pretul ofertat de VANZATOR si acceptat de CUMPARATOR. Modalitatea de plata negociata este indicata pe factura.
Vanzatorul isi rezerva dreptul de proprietate asupra produselor comercializate pana la plata integrala de catre Cumparator a marfii receptionate.
REPREZENTARE
La receptia facturii fiscale de catre Cumparator/imputernicitul Cumparatorului, acesta are obligatia de a aduce deindata la cunostinta reprezentantului legal clauzele contractuale, iar in situatia in care acesta nu este de acord cu clauzele prezentului act, va notifica in scris acest lucru Vanzatorului in termen de 5 zile.
SESIZARI
Reclamatiile se transmit catre departamentul Comercial, la telefoanele indicate pe factura fiscala, in maxim 48 ore de la livrare. Cumparatorul are obligatia sa receptioneze marfa inscrisa in factura fiscala si sa noteze daca exista neconcordante, orice reclamatie ulterioara nefiind luata in seama. Cumparatorul nu trebuie sa accepte colete care prezinta urme vizibile de deteriorare, orice reclamatie ulterioara nemaifiind luata in seama. Marfa se considera acceptata in cazul in care Vanzatorul nu primeste nicio reclamatie scrisa in acest termen. Sesizarile privind marfa se accepta doar daca se refera la vicii ascunse. Viciile ascunse se accepta doar daca acestea nu au fost cunoscute de catre Cumparator si nici nu puteau fi descoperite de catre el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale.
Abaterile calitative considerate in mod uzual normale sunt acceptate. Vanzatorul nu are nicio raspundere pentru cazul in care marfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre Cumparator.
NEEXECUTAREA OBLIGATIILOR
Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori executarea necorespunzatoare a obigatiilor de plata la termenele stabilite, Cumparatorul datoreaza 0,5% pe zi de intarziere la suma datorata.
LITIGII
Litigiile care se vor naste prin prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv  cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea se va  inverca a fi solutionate  pe cale amiabila. Daca acest lucru nu va fi posibil, litigiul va fi supus spre solutionare organismului Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.