Wyszukiwanie

szukasz filtra, aplikacji, akcesoriów?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Wyszukiwanie na HIFI-FILTER.COM:

Wybierz swój język
Jak mogę chronić się przed środkami ochrony roślin?
Jak mogę chronić się przed środkami ochrony roślin?
Wskazówki i porady

Jak mogę chronić się przed środkami ochrony roślin?

W rolnictwie konwencjonalnym, często stosuje się środki ochrony roślin. Rozpylanie tych chemikaliów, powoduje powstawanie aerozoli i oparów. W przypadku długotrwałego narażenia na ich oddziaływanie, emisje te stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników rolnych. Operatorzy znajdujący się w kabinach ciągników lub opryskiwaczy samojezdnych pozostają narażeni na działanie tych toksycznych substancji, jeśli nie są odpowiednio chronieni przed ich wdychaniem tych, aby ograniczyć ich kontakt ze środkami ochrony roślin, stworzono normy europejskie 15695-1 i 15695-2.

Kabiny kategorii 4

Norma 15695-1 dzieli kabiny ciągników na cztery kategorie. Każda kategoria spełnia określone wymagania mające na celu blokowanie określonych zanieczyszczeń (patrz tabela). Tylko kabina kategorii 4 może chronić rolnika przed aerozolami i oparami środków ochrony roślin. Jakie są jej cechy? Kabina jest hermetyczna, poddana ciśnieniu co najmniej 20 Pa powyżej zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego i musi zawierać wskaźnik ciśnienia. Dzięki nienagannej szczelności i odpowiedniemu ciśnieniu, powietrze jest wymieniane wyłącznie przez system wentylacji kabiny (minimalny przepływ 30 m³/h) (*). Kieruje to toksyczne zanieczyszczenia do jednostki filtrującej, zgodnej z normą EN 15695-2.
(*) Aby zapewnić zgodność kabiny z przepisami, musi ona posiadać tabliczkę z numerem seryjnym, rodzajem zabezpieczenia mechanicznego i kategorią wodoszczelności.
Image non trouvée

Precyzyjne wymagania dotyczące ochrony zdrowia

Zgodnie z normą 15695-2, tylko filtry kategorii 4 zapewniają ochronę przed aerozolami i oparami wytwarzanymi przez środki ochrony roślin. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii 4, filtry muszą przejść serię testów. Testy te obejmują wydajność i żywotność elementów filtrujących. Jaki jest tego cel? Zapewnienie, że filtry działają dobrze, a tym samym chronią rolników przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin. W HIFI FILTER®, nasza nowa gama filtrów kabinowych PAV4, chroniących przed środkami ochrony roślin i posiadających certyfikat kategorii 4, spełnia wymagania normy 15695-2 i idzie jeszcze dalej!
Tylko połączenie kabiny z certyfikatem kategorii 4 i filtra chroni przed szkodliwym działaniem aerozoli i oparów środków ochrony roślin.

Dział jakości - HIFI FILTER®

PAV4, prawdziwa tarcza przed środkami ochrony roślin

Nasza gama filtrów kabinowych PAV jest produkowana w naszych fabrykach HIFI FACTORY. Każdego dnia zapewniamy ścisłą kontrolę ich specyficznej konstrukcji i wzorową zgodność z normą 15695.
Image non trouvée

Struktura PAV4

Wszystkie nasze filtry kabinowe PAV4 mają 4 stopnie filtracji.
  • Filtr wstępny: zatrzymuje duże cząsteczki, głównie kurz. Filtracja wstępna zapobiega zbyt szybkiemu zatykaniu się kolejnych 2 mediów.
  • Wysokowydajne media absolutne HEPA: ten filtr HEPA blokuje aerozole, tj. zawieszone mikrokrople ze środków ochrony roślin.
  • Komórka węgla aktywnego: porowaty materiał adsorbujący, który przyciąga toksyczne opary i gazy, a następnie wychwytuje je w swoich porach. Dzięki swojej konstrukcji, komórki węgla aktywnego stosowane w filtrach PAV4, oferują wysoką zdolność adsorpcji, przy jednoczesnym uniknięciu spadków ciśnienia. Chcesz dowiedzieć się więcej o węglu aktywnym? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
  • Filtr końcowy: odpowiedzialny za zatrzymywanie drobnego pyłu wytwarzanego przez węgiel aktywny.

Ta struktura, opracowana przez HIFI FILTER®, jest obecna we wszystkich naszych referencjach. Każdy z nich posiada certyfikat kategorii 4, a jego skuteczność wynosi ponad 99,99%. Innymi słowy, nasze filtry kabinowe zatrzymują 6 razy więcej aerozoli niż wymagają tego przepisy. Dzięki tej ultrawydajnej ochronie przed toksycznymi oparami, zdrowie pracowników rolnych jest lepiej chronione.

Co znajduje się w pudełku PAV4?

  • Filtr pakowany próżniowo, oznaczony "CE", z napisem "Filtr kabinowy kategorii 4, zgodny z normą 15695-1".
  • Instrukcje użytkowania i informacje

Punkty "plus" HIFI FILTER®:
  • Etykieta serwisowa
  • Torba do recyklingu
Image non trouvée

Poinformowany rolnik = chroniony rolnik

Aby ograniczyć wszelkie ryzykowne praktyki w odniesieniu do środków ochrony roślin, chcemy zapewnić, że użytkownicy są odpowiednio poinformowani o filtrze i jego zastosowaniach. Większość tych informacji można znaleźć na samym filtrze i w instrukcji. Oto kilka dodatkowych ważnych punktów dotyczących konserwacji:

Czas użytkowania

Żywotność filtra PAV4 może się znacznie różnić w zależności od warunków, w jakich jest używany. Ogólnie rzecz biorąc, trwa on jego trwałość wynosi 100 godzin. Po tym czasie, węgiel aktywny w filtrze ulegnie nasyceniu. Jeśli dojdzie do nasycenia, pory nie będą już adsorbować toksycznych cząstek. Zamiast tego, mogą uwalniać wcześniej wychwycone zanieczyszczenia do kabiny, stwarzając ryzyko narażenia operatora. Niezbędna jest zatem wymiana filtrów z częstotliwością odpowiednią do warunków użytkowania. W każdym przypadku, gdy tylko pojawi się podejrzany zapach, konieczna jest wymiana filtra kabinowego.
⚠️Nigdy nie przedmuchuj filtra z węglem aktywnym, aby przedłużyć jego żywotność! Sprężone powietrze zmienia strukturę węgla aktywnego. Może to zmienić zdolność adsorpcyjną porowatego materiału. Nie należy go również myć wodą i/lub rozpuszczalnikami.
Image non trouvée

Noszenie środków ochrony indywidualnej

Podczas montażu i wymiany filtra PAV4, należy koniecznie zabezpieczyć się jednorazowymi rękawicami nitrylowymi. Zdecydowanie zaleca się również stosowanie okularów ochronnych i maski. Po zakończeniu konserwacji, rękawice i inne przedmioty zabrudzone środkami ochrony roślin, należy zutylizować i nigdy nie przechowywać w kabinie.
Image non trouvée

Warunki przechowywania

Po każdym użyciu, należy wyjąć filtr kabinowy i przechowywać go w szczelnym pojemniku (dostarczonym w opakowaniu HIFI FILTER®). Ten sposób przechowywania, zapobiega kontaktowi węgla aktywnego z otaczającym powietrzem i wychwytywaniu obecnych w nim zanieczyszczeń. Zamknięty, zachowuje swoją zdolność adsorpcji i optymalną żywotność. Miejsce przechowywania musi być również utrzymywane w stałej temperaturze i chronione przed wilgocią.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi zespołami.
Image non trouvée