Wyszukiwanie

szukasz filtra, aplikacji, akcesoriów?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Wyszukiwanie na HIFI-FILTER.COM:

Wybierz swój język

Filtracja do oczyszczania powietrza

Sprężone powietrze jest podstawowym źródłem energii dla wielu gałęzi przemysłu. Niezależnie od tego, czy jest ono stosowane na budowach, czy w procesach produkcyjnych, musi być wolne od zanieczyszczeń, aby chronić sprzęt, zapewniać bezpieczeństwo produktów i spełniać normy środowiskowe.

Nasze rozwiązania w zakresie filtracji sprężonego powietrza

Kurz, gazy, wilgoć, bakterie...: powietrze otoczenia, z którego korzysta kompresor, jest obciążone wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Po sprężeniu powietrza, stężenie tych zanieczyszczeń w m3 powietrza wzrasta, powodując większe szkody. Filtracja wysokiej jakości jest zatem niezbędna do zapewnienia suchego i czystego powietrza.
HIFI FILTER® oferuje szeroką gamę rozwiązań dla różnych typów zanieczyszczeń i zastosowań: filtry sprężarkowe, filtry sprężonego powietrza, filtry koalescencyjne, filtry smarujące, filtry narurowe, separatory powietrze/olej, separatory kondensatu itp. oraz szeroki wybór akcesoriów.

Oczyszczanie z oleju i z kondensatu

Separatory powietrze/olej do kompresorów
Olej, używany do smarowania podzespołów i chłodzenia, staje się źródłem zanieczyszczeń, ponieważ miesza się z powietrzem w procesie sprężania. Dlatego konieczna jest instalacja separatora powietrze/olej, który wychwytuje cząsteczki oleju i zawraca je bezpośrednio do obiegu olejowego kompresora. W ten sposób zapewniona jest jakość sprężonego powietrza przesyłanego do sieci, a zużycie oleju jest ograniczone.
Separatory kondensatu
Kondensat jest nieuniknionym wynikiem sprężania powietrza i stanowi mieszaninę cząsteczek wody i oleju. Bardzo zanieczyszczająca, oleista ciecz nigdy nie może być odprowadzana do kanalizacji bez uprzedniego przefiltrowania - 1L oleju może zanieczyścić do 1 miliona litrów wody. W odpowiedzi na te problemy i w zgodzie z przepisami, separatory kondensatu HIFI FILTER® skutecznie usuwają i zbierają olej, aby osiągnąć wymagane poziomy bezpieczeństwa.

Filtracja dla sieci

Chroń swoje procesy i jakość produktów dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie filtracji i separacji dla sieci sprężonego powietrza: filtry narurowe, separatory kondensatu, mikrofiltry do usuwania oleju, filtry sterylne, smarownice itp.
Image non trouvée

Filtracja dla kompresorów i pomp próżniowych

Nasz asortyment produktów obejmuje wszystkie potrzeby w zakresie filtrów do konserwacji kompresorów przewoźnych i przemysłowych, pomp próżniowych i dmuchaw:
filtry powietrza, separatory powietrze/olej, filtry hydrauliczne, filtry smarowe...
Image non trouvée

Zestawy konserwacyjne

W naszych zestawach konserwacyjnych, składających się z filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych, znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do konserwacji kompresorów.
Image non trouvée

Wszystkie nasze zastosowania

Sprężone powietrze i próżnia

Filtry powietrza do sprężarek

Filtry oleju do sprężarek

Separatory powietrze/olej

Wkłady filtrów sieciowych

Filtry do pomp próżniowych

Kompletne filtry sieciowe

Separatory kondensatu

Filtry FRL

Tłumiki

Akcesoria

Filtry gazu

Wyszukiwanie

Szukasz filtra, aplikacji, akcesoriów?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Czytaj więcej

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?