Wyszukiwanie

szukasz filtra, aplikacji, akcesoriów?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Wyszukiwanie na HIFI-FILTER.COM:

Wybierz swój język

Polityka prywatności - HIFI FILTER POLSKA

/// Wstęp: Przed rozpoczęciem...


W niniejszej Polityce Prywatności i Cookies, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych naszych klientów i użytkowników, niezależnie od kanału i środków (przez Internet lub fizycznie) HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O. których używają Państwo w ramach interakcji z nami.


Prowadząc działalność, kierujemy się zasadami transparentności w odniesieniu do naszych operacji na danych użytkowników, tak aby mogli oni zapoznać się z konsekwencjami realizowanych operacji przetwarzania, a także ich uprawnieniami dotyczącymi przetwarzania danych.


W ten sposób wszystkie niezbędne informacje są stale dostępne w niniejszej Polityce Prywatności i plikach cookie, z którymi można się zapoznać w dowolnym momencie.


Ponadto, informacje o przetwarzaniu danych osobowych będą przekazywane w ramach naszych wspólnych kontaktów.


Zobowiązujemy się do zapewnienia, że osoby posługujące się danymi użytkowników będą upoważnione do ich przetwarzania i zobowiązały się do zachowania ich poufności zgodnie z ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.


Ponadto zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zachowania poufności danych poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych.


Aby kontynuować, należy najpierw objaśnić pewne pojęcia, aby nasza polityka była zrozumiała dla wszystkich. Tak więc termin „platforma” oznacza wszystkie kanały, fizyczne lub cyfrowe, z których Państwo korzystają i z których my korzystamy do interakcji. Obejmuje on naszą stronę internetową, aplikację mobilną, portal dla klientów, platformę telefoniczną i adres e-mail, jak również nasz sklep.


Niniejsza polityka prywatności i w zakresie plików cookie opisuje, w jaki sposób nasza firma gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podczas korzystania z jednej z naszych stron internetowych.


Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze podejście i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy się z nimi obchodzić.


 


 


/// Kim jesteśmy?


Do wszystkich odpowiednich celów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych jest HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O., ŻELECHOWSKA 4, 96-321 SIESTRZEŃ.


 


 


/// Co to są dane osobowe?


Gromadzimy informacje w różnych formatach, w tym dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO – art. 4.1).


Dane osobowe, które posiadamy, identyfikują Państwa jako osobę fizyczną.


 


 


/// Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?


Możemy przetwarzać państwa dane z różnych powodów. Najważniejsze jest to, że są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z nami podczas rejestracji i zakupu lub korzystania z jednej z naszych funkcji lub usług, chociaż istnieją inne powody, takie jak chęć udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników.


 


 


/// Gromadzenie danych osobowych


Gromadzimy państwa dane na różne sposoby:


Informacje przekazywane przez użytkowników:


Podawane dane osobowe takie jak nazwisko, imię i, w stosownych przypadkach, adres e-mail i / lub numer telefonu (dane identyfikacyjne);


Dane osobowe, które użytkownicy przekazują nam, wysyłając nam reklamację dotyczącą usługi, przydziału i/lub jakości produktu, lub, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta;


Dane osobowe przekazane nam podczas zakupu produktu (dane ekonomiczne i płatności);


Dane osobowe przekazane nam w trakcie korespondencji telefonicznej, drogą elektroniczną lub w inny sposób.


Informacje pochodzące z innych źródeł: możemy również uzyskać informacje o użytkownikach z innych źródeł, takich jak dane Open Data udostępnione przez administrację.


Informacje zbierane automatycznie: automatycznie rejestrujemy informacje o użytkownikach, ich komputerach, urządzeniach mobilnych, gdy wchodzą oni na naszą Stronę: publiczne adresy IP, wersje systemu operacyjnego, typy przeglądarek, języki przeglądarek, strony naszych Witryn, do których użytkownicy posiadają dostęp, czas spędzony na stronie naszej Witryny, czas dostępu i informacje o twoim użyciu i działaniach na naszej Witrynie (dane logowania i nawigacji). Zbieramy tego rodzaju dane na temat użytkowników za pomocą plików cookie (patrz poniżej).


Prosząc o podanie danych osobowych w celu umożliwienia klientowi dostępu do portalu lub dowolnej usługi platformy, niektóre informacje, które należy wypełnić, będą uważane za obowiązkowe, ponieważ będą dotyczyć danych, których potrzebujemy do świadczenia danej usługi, lub w celu umożliwienia dostępu do tej funkcji. W związku z tym, jeżeli użytkownik zdecyduje się na nieudostępnienie nam tych danych, możliwe, że jego rejestracja nie uda się lub że nie będzie mógł korzystać z tych usług lub funkcji.


 


/// Dlaczego używamy danych osobowych użytkowników?


Zbieramy i/lub przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.


Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:


Zarządzanie rejestracją użytkownika jako klienta;


Zapewnienie użytkownikom dostępu do treści i usług Witryn;


Ocena rejestracji użytkownika jako klienta lub jego zapytań o nasze produkty i usługi;


Świadczenie wymaganej usługi, zarządzanie nią i kontakt się z użytkownikiem w sprawie jego konta;


Odpowiedź na komentarze i zapytania oraz zapewnienie obsługi klientów;


Wysyłanie informacji, powiadomień o aktualizacjach, wiadomości pomocy i administracji;


Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail dotyczących nadchodzących promocji, newslettera, reklam nowych produktów i/lub usług, w tym informacje o produktach i usługach oferowanych przez naszą firmę;


Nasze e-maile marketingowe informują o sposobie rezygnacji. Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik wyłączy otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, nadal będziemy wysyłać mu niemarketingowe wiadomości e-mail. Obejmuje to wiadomości e-mail dotyczące konta użytkownika, rejestracji i naszych relacji biznesowych z użytkownikiem.


Zarządzanie płatnościami za produkty, które nabywa użytkownik, niezależnie od użytej metody płatności.


Zarządzanie możliwymi zwrotami po zakupie i zarządzanie prośbami o informacje na temat dostępności przedmiotów, rezerwacji produktów;


Do celów rozliczeniowych i dostarczania paragonów i faktur za dokonane zakupy.


Okresowo przeprowadzamy działania i ankiety jakościowe, aby poznać stopień zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz zidentyfikować obszary, w których możemy polepszyć nasze kompetencje.


 


/// Komu udostępniamy dane użytkowników?


Udostępniamy dane użytkowników usługodawcom, którzy pomagają nam lub zapewniają niezbędne wsparcie, niezależnie od tego, czy wchodzą oni w skład naszej grupy, czy są współpracownikami zewnętrznymi, z którymi zawarliśmy umowę, a także niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdują się w Unii Europejskiej firmie, czy poza nią. Te osoby trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych w zakresie niezbędnym do umożliwienia nam świadczenia usług, są zobowiązane do przestrzegania naszych wyraźnych wytycznych i do przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.


Odbiorcami naszych danych osobowych są również: nasze działy wewnętrzne kompetentne w zakresie przeprowadzania wyżej wymienionych zabiegów.


Możemy również udostępniać dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania prawne i postępowania prawne, w tym ze strony władz publicznych i rządowych, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.


 


 


/// Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?


Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać dane, zależy od celu, w jakim są przetwarzane.


Zarządzanie rejestracją osób w charakterze użytkowników lub klientów platformy sprawia, że przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia warunków dotyczących korzystania z platformy. Przetwarzanie będzie zatem konieczne do rejestracji w charakterze użytkownika lub klienta.


W celu realizacji umowy kupna lub umowy o świadczenie usługi, przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest niezbędne w celu wykonania umowy kupna lub umowy o świadczenie usługi, którą jesteśmy związani. Ponadto uważamy, że nas zasadny interes leży w przeprowadzaniu niezbędnych weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania możliwym oszustwom przy dokonywaniu zakupu. Uważamy, że przetwarzanie takich danych leży w interesie wszystkich stron zaangażowanych w płatność za zakup, a w szczególności dotyczy to użytkowników, ponieważ jesteśmy w stanie podjąć środki zapobiegawcze w celu ochrony przed próbami oszustwa przez strony trzecie.


W przypadku obsługi klienta uważamy, że nasz zasadny interes leży w sprawnym udzielaniu odpowiedzi na zapytania i prośby, które użytkownicy wysyłają do nas za pośrednictwem różnych dostępnych kanałów kontaktowych. Uważamy, że przetwarzanie tych danych przebiega również w interesie użytkowników, o ile pozwala nam to odpowiednio zarządzać danymi i udzielać odpowiedzi na zadawane pytania.


Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami, w szczególności w celu zarządzania incydentami dotyczącymi zamówienia lub produktu, lub usługi zakupionych na Platformie, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zakupu.


Jeżeli żądanie lub prośba użytkownika dotyczy wykonania jego praw lub roszczeń dotyczących naszych produktów lub usług, przetwarzanie jego danych opiera się na zgodności z wiążącymi nas obowiązkami prawnymi.


Jeżeli chodzi o działania marketingowe, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda udzielona przez użytkownika, na przykład użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych informacji lub publikowanie zdjęć na platformie lub kanałach społecznościowych.


Nasz zasadny interes leży w profilowaniu prowadzonemu dzięki informacjom, które posiadamy o użytkowniku (historii zakupów) oraz danych osobowych, które nam przekazał, takim jak język, aby móc przekazywać spersonalizowane informacje. Przetwarzanie tych danych leży również w jego interesie, ponieważ pozwala ulepszyć doświadczenie użytkownika i zachować dostęp do informacji zgodnie z jego preferencjami.


Do celów analizy ergonomii i jakości zakładamy, że nasz zasadny interes leży w analizie ergonomii platformy i stopnia zadowolenia użytkownika. W związku z tym przetwarzanie danych jest również leży również w interesie użytkowników, ponieważ jego celem jest poprawa komfortu użytkowania i oferowanie lepszych usług.


 


/// Przez jaki okres czasu będą przechowywane dane osobowe użytkowników?


Okres przechowywania danych zależy od celu, w jakim są przetwarzane.


W odniesieniu do zarządzania rejestracją osób w charakterze użytkowników lub klientów platformy, dane będą przetwarzane przez okres zachowania statusu użytkownika, zarejestrowanego klienta (aż do momentu usunięcia konta).


W odniesieniu do realizacji umowy kupna lub umowy o świadczenie usługi, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne na czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu produktów lub usług, w tym wszelkich zwrotów, reklamacji lub roszczeń związanych z zakupem produktu lub usługi.


W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać dane tylko do momentu, gdy ich wykorzystanie nie będzie już uzasadnione, na przykład w przypadku danych dotyczących płatności kartą (dane bankowe nie są przechowywane), a użytkownik będzie musiał je wprowadzać każdorazowo w przypadku zakupu produktu.


W odniesieniu do obsługi klienta, uważamy, że w naszym interesie leży przechowywanie danych przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na prośbę lub żądanie użytkownika.


W odniesieniu do celów w zakresie marketingu, przetwarzamy dane osobowe, do momentu anulowania subskrypcji lub biuletynu.


W odniesieniu do analizy ergonomii i jakości, okresowo przetwarzamy dane osobowe podczas realizacji czynności lub badania jakości danych nawigacyjnych.


Niezależnie od przechowywania danych osobowych użytkowników przez okres niezbędny do realizacji tego celu, będziemy dalej przechowywać dane osobowe w sposób zapewniający ich ochronę i ograniczenie dostępu do nich przez okres czasu, w którym będziemy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem tychże danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skasowanie danych osobowych nastąpi po ustaleniu ewentualnych działań w każdym przypadku i jeżeli nie będzie to już uzasadnione celami archiwalnymi lub statystycznymi.


 


 


/// Jakie są prawa użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych?


Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych i zagwarantowania realizacji praw użytkowników.


Użytkownik ma zatem prawo dostępu do danych, które posiadamy o na jego temat.


Ponadto przypominamy, że użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.


Aktywnie przekazując nam swoje dane osobowe w dowolny sposób, użytkownik powinien upewnić się, że są one prawdziwe i dokładne oraz zgodzić się na powiadamianie nas o wszelkich zmianach lub modyfikacjach.


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez platformę, osobę odpowiedzialną za platformę lub jakąkolwiek inną osobę trzecią w wyniku nieprawidłowego, niedokładnego lub niekompletnego przekazania informacji podczas rejestracji.


W szczególności użytkownicy mają Państwo prawo do usunięcia (skasowania) swoich danych, jeżeli nie będą one już potrzebne do celów, dla których mogliśmy je przetwarzać, lub jeżeli nie będziemy już do tego uprawnieni.


Prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oznacza, że w niektórych przypadkach użytkownicy mogą zwrócić się do nas z prośbą o czasowe wstrzymanie przetwarzania danych lub o ich zatrzymanie na konieczny okres czasu w zależności od potrzeb użytkowników.


Należy przypomnieć, że obowiązkiem użytkownika jest przekazanie wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania lub przekazywania danych osobowych po śmierci użytkownika.


Jeżeli podstawą prawną przetwarzania była zgoda, użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym czasie.


Ponadto, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy, użytkownik ma również prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik będzie mieć prawo do otrzymywania danych, których dostarczył nam w formacie bieżącego użytkowania i do odczytu maszynowego, aby móc przekazać je bezpośrednio innemu podmiotowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe.


Jeżeli przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Wreszcie, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w sprawie ochrony danych.


Prawa te można wykonywać bez żadnych kosztów, przesyłając nam wniosek, podając swój adres e-mail, imię i przedmiot żądania w następujący sposób: „wykonanie praw RGPD”, na:


HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O., ŻELECHOWSKA 4, 96-321 SIESTRZEŃ- POLSKA


Lub przez e-mail na adres: dataprotection@hifi-filter.com


Jeżeli uznamy za konieczną możliwość identyfikacji użytkownika, możemy poprosić go o kopię dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu prośby użytkownika wyślemy formularz do wypełnienia zgodnie z przywołanym prawem, aby jak najlepiej przetworzyć daną prośbę.


Mając na uwadze ograniczenia techniczne, użytkownik potwierdza, że Hifi Filter Polska Sp. z o.o. rozpatrzy zapytanie w rozsądnym terminie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zapytania.


 


 


/// Zmiany w Polityce prywatności i plikach cookie


Informacje zawarte w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie, jeżeli uznamy to za użyteczne. Wszelkie zmiany będą zgłaszane za pośrednictwem kilku kanałów (baner, okno, powiadomienie, e-mail itp.), w szczególności, jeżeli dana zmiana jest szczególnie ważna dla prywatności użytkownika, w taki sposób aby umożliwić przeglądanie zmian, ich ocenę i, w razie konieczności, sprzeciw lub wycofanie się z usługi lub funkcji.


W związku z tym zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką w celu zapoznawania z drobnymi zmianami lub ulepszeniami.


 


/// Informacje o plikach cookie


Używamy plików cookie i podobnych urządzeń, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, w celu ułatwienia nawigacji na Platformie, poznania sposobu interakcji z nami, a w niektórych przypadkach w celu oferowania usług dostosowanych do nawyków zakupowych użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i podobnych urządzeń, których używamy, ich celowości i innych istotnych informacji.


„Pliki cookie” to niewielkie pliki, które strona internetowa przenosi na dysk twardy użytkownika w celu rejestracji. Pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie ważnych informacji, ułatwiając korzystanie z witryny.


 


 


/// Wykorzystanie plików cookie


Nasza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie do celów opisanych poniżej:


Istotne pliki cookies


Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia użytkownikowi usług dostępnych na naszych Witrynach oraz do umożliwienia mu korzystania z niektórych z ich funkcji. Pozwalają one na przykład na połączenie z bezpiecznymi obszarami naszych Witryn i pomagają w szybkim załadowaniu zawartości stron, o które użytkownik prosił. Bez plików cookie usługi, zamówione usługi nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików wyłącznie do świadczenia tychże usług na rzecz użytkownika.


Funkcjonalne pliki cookie


Wspomniane pliki cookie umożliwiają naszym witrynom zapamiętanie wyborów dokonywanych podczas ich używania, takich jak dane logowania i zapamiętywania zmian wprowadzanych w innych częściach naszych witryn, które można dostosować. Celem tych plików cookie jest dostarczenie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn.


Analityka i pliki cookie dotyczące wydajności


Te pliki cookie służą do zbierania informacji o ruchu na naszych Witrynach i sposobu, w jaki użytkownicy z nich korzystają. Zebrane informacje nie identyfikują poszczególnych odwiedzających. Informacje są agregowane anonimowo. Obejmują one liczbę odwiedzających, odwiedzane strony internetowe, odwiedzane strony, czas wizyty i inne podobne informacje. Informacje te są wykorzystywane w celu bardziej efektywnego działania naszych witryn, gromadzenia ogólnych informacji demograficznych i monitorowania poziomu aktywności na naszych witrynach.


W tym celu używamy Google Analytics.


Google Analytics wykorzystuje swoje własne pliki cookie. Jest używany wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania naszych witryn.


GOOGLE RECAPTCHA


Aby chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i spamu, używamy usługi Google reCAPTCHA w ramach niektórych formularzy z tej strony. Usługa weryfikująca ręczny wpis (zwana robotami) , zapobiega automatycznemu oprogramowaniu oraz wykonaniu obraźliwych działań na stronie internetowej. Jest to zgodne z art. 6, para. 1, al. 1 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679, aby chronić nasze uzasadnione interesy w ochronie naszej strony internetowej przeciwko nadużyciom, a także w bezproblemowej prezentacji naszej strony.


Google reCAPTCHA to oferta firmy Google LLC (www.google.com) Główna siedziba Google LLC znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Decyzja o jej stosowności została podjęta przez Komisję Europejską w tym kraju. To wraca do unijnej Tarczy Prywatności UE, na mocy której Google LLC ma certyfikat.


Google reCAPTCHA używa kodu osadzonego w witrynie o nazwie JavaScript, jako część metod weryfikacji, które umożliwiają analizę korzystania z witryny jak ciasteczka. Informacje automatycznie zbierane w związku z korzystaniem z tej Witryny, w tym twój adres IP, są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie przechowywane przez usługi Google w przeglądarce są oceniane przez Google reCAPTCHA.


Żadne dane osobowe nie są dostępne ani zapisane z pól wejściowych odpowiedniego formularza. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajdziesz na stronie www.google.com/policies/privacy/.


Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez JavaScript lub przez plik cookie i związanych z korzystaniem z Witryny (w tym twój adres IP) oraz przetwarzanie tych danych, uniemożliwiając ich wykonanie przez JavaScript lub skonfigurowanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.


Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność korzystania z naszej witryny.


Ukierunkowane i reklamowe pliki cookie


Te pliki cookie stosują się do nawyków użytkownika związanych z przeglądaniem, aby umożliwić nam nadawanie reklam, które mogłyby go zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania, aby grupować daną osobę z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem mogą być istotne z punktu widzenia zainteresowań użytkownika, gdy przebywa on na witrynach internetowych innych firm.


Dezaktywacji plików cookies


Pliki cookie można zazwyczaj usuwać lub odrzucać za pomocą ustawień przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w przeglądarce (zwykle znajdują się one w zakładkach „Ustawienia”, „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Modyfikuj”). Wiele przeglądarek jest skonfigurowanych w taki sposób, aby akceptować pliki cookie do czasu zmiany ustawień.


 


 


/// Transfery do państw trzecich


W zależności od obowiązującego prawa, informacje przekazywane lub zbierane za pośrednictwem tej Witryny i Usług Grup mogą być przekazywane poza granice kraju użytkownika przedstawicielom zlokalizowanym w kraju innym niż kraj, w którym takie informacje zostały zebrane. Te ostatnie mogą być używane i przetwarzane poza krajem przyjęcia.


Może to obejmować transfery do europejskich spółek Grupy, jej agentów, dystrybutorów i innych podmiotów w jej łańcuchu dostaw, a także usługodawców lub podwykonawców wybranych do wykonywania działań w jej imieniu. Te osoby trzecie są zobowiązane do traktowania ich zgodnie z obowiązującymi nas przepisami i postanowieniami umownymi. Nie wolno ich sprzedawać ani ujawniać innym stronom trzecim. HIFI Grupa korzysta wyłącznie z usług dostawców, którzy dostarczają gwarancji w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych.


W szczególności użytkownicy z siedzibą w Unii Europejskiej powinni zwrócić uwagę, że ich dane osobowe będą przekazywane do krajów lub terytoriów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Grupa i podmioty ją tworzące mają na celu zapewnienie, że ochrona danych osobowych przetwarzanych w tych innych krajach lub terytoriach jest zgodna z obowiązującymi przepisami.


 


 


/// Bezpieczeństwo


Stosujemy najlepsze praktyki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników w naszej firmie. Niestety, żaden system przekazywania ani magazynowania nie może być w pełni bezpieczny, a transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Jeżeli mają Państwo powody, by sądzić, że państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeżeli uważają Państwo, że bezpieczeństwo któregokolwiek z kont, które mają Państwo u nas zostało naruszone), natychmiast rosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, kontaktując się z nami pod następującym adresem: dataprotection@hifi-filter.com.


 


 


/// Reklamacje


Zobowiązujemy się do rozwiązania wszelkich skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Aby złożyć skargę dotyczącą naszych zasad lub praktyk związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@hifi-filter.com.

Odpowiemy na Państwa skargę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w terminie 30 dni.